waar zitten we

De eerstvolgende KAARSJES in de PETRUS zou worden gehouden op  vrijdag 6 november maar we hebben besloten die in verband met het coranavirus niet door te laten gaan.

Wilt u toch een kaarsje aansteken dan kan dit op woensdagen van 10.00 - 12.00 uur en op zaterdagen van 11.00 - 16.00. 

zie ook facebook.com/kaarsjesindepetrus

Kerkplein ingang naast het museum

Petruskerk
Kerkplein 5
3441 BG Woerden